Beztrestné užívanie cudzieho majetku

07.07.2009 00:54

Obec je spoluvlastníkom pozemku na parcele 75/2 zapísanej na LV č. 451 v katastri obce Tepličky. Tento právny stav si možno kedykoľlvek overiť na katastrálnom portáli na internete, ktorý je verejne prístupný /www.katasterportal.sk/. Tento pozemok už niekoľlko rokov užíva starosta obce Tepličky bez právneho nároku, t.j. bez kúpnej či nájomnej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že je starostom už štvrté funkčné obdobie, myslím si, že mal dosť času na to, aby bol tento protiprávny stav odstránený. Hoci argumentuje, že pozemok užívali už jeho predkovia, dodnes nepredložil žiadnu kúpnu ani nájomnú zmluvu. Na rokovaní obecného zastupiteľstva dokonca povedal že pozemok chcel od obce odkúpiť avšak poslanci mu to neschválili. Neviem prečo by niekto kupoval to čo je už raz jeho a vie to doložiť. Toto sú fakty ktoré sa dajú kedykoľvek overiť a preukázať. Faktom je však i to, že starosta uvedený pozemok do dnešného dňa bez právneho nároku užíva a ani napriek viacerým upozorneniam a podaným trestným oznámeniam neurobil pre to aby sa celá záležitosť právne vysporiadala nič a naďalej porušuje zákon. Podané trestné oznámenie za neoprávnené užívanie cudzej veci bolo zamietnuté pretože podľa názoru povereného príslušníka PZ toto neoprávnené užívanie je majetkovo-právny vzťah medzi obcou Tepličky resp. inými osobami a starostom obce. Chcel by som vidieť čo by sa dialo, keby som si ja ohradil pozemok nejakého prokurátora či sudcu. Vôbec nepochybujem o tom že by z toho bol trestný čin a mohol by som byť rád keby som z toho vyviazol s podmienkou. 

Poučenie :

Kľudne si ohraďte obecný pozemok /prípadne susedov/ a v kľude ho užívajte, podľa polície to nie je trestné a nič sa Vám nestane. 

                                          Kto neverí nech sa presvedčí !!!            

                    LV 451.pdf (90 kB)             Geometrický plán.jpg (305,6 kB)       

 

 autor článku : Peter Sollár

 

 

Späť